Молитви към Господ и към Пресвета Богородица вършат чудеса

1
10086

Ние използваме различни молитви, когато търсим закрила, помощ или контакт с Господ и с Пресвета Богородица

Тези молитви към Господ и Пресвета Богородица са важни.

Господ
Пресвета Богородица помага на всички в беда

Те помагат на всеки християнин да се възпитава и усъвършенства духовно.

За да станете още по-добри християни, трябва огромно търпение, смирение и  постоянство.

Освен това написаните по-долу  молитви  са подходящи да ги казвате, когато имате нужда от конкретна  помощ.Молитвите бяха изпратени от нашите читатели сем. Стоянови.

Преди време семейството имало проблеми. Всички вкъщи започнали да казват тези молитви и един месец по-късно проблемите им били решени. Огромно бреме паднало от техните плещи.

Молитва към Господ

(казваме я през деня)

“Господи, не ме лишавай от Твоите небесни блага.

Господи, избави ме от вечните мъки.

Господи, прости ми, ако с ум или с мисъл, с думи или с дела Ти съгреших.

Господи, избави ме от всяко незнание и забрава, от малодушие и вкаменяло безчувствие.

Господи, избави ме от всяко изкушение.

Господи, просветли моето сърце, което лукаво пожелание помрачи.

Господи, аз като човек съгреших, а Ти, като щедър Бог, ме помилуй, понеже виждаш немощта на душата ми.

Господи, прати ми Твоята благодат на помощ, за да прославя Твоето свято име.

Господи Иисусе Христе, запиши мене, Твоя раб, в книгата на живота, и ми дарувай добър край.

Господи, Боже мой, макар и нищо добро да не сторих пред Тебе, дай ми, според Твоята благост, да поставя добро начало.

Господи, поръси сърцето ми с росата на Твоята благодат.

Господи на Небето и на Земята, помени в Твоето царство и мене, грешния, безсрамен и нечист Твой раб.

Амин.”

Молитва към Господ

(казваме я вечер преди лягане, а най-ревностните християни я казват през нощта)

“Господи, приеми ме в покаяние.

Господи, не ме изоставяй.

Господи, не допускай да изпадна в беда.

Господи, дай ми добра мисъл.

Господи, дай ми сълзи и умиление, и да помня и смъртта.

Господи, дай ми нагласа да изповядвам моите грехове.

Господи, дай ми смирение, целомъдрие и послушание.

Господи, дай ми търпение, великодушие и кротост.

Господи, насади в мене корена на доброто, и в сърцето ми ­ почит към Тебе.

Господи, удостой ме да Те обичам от цялата си душа и мисъл, и да изпълнявам във всичко Твоята воля.

Господи, закриляй ме от зли човеци, и от бесове, и от страсти, и от всякакви други неприлични неща.

Господи, знайно е, че Ти вършиш каквото пожелаеш: нека бъде Твоята воля и в мене, грешния, защото си благословен во веки.

Амин.”

Молитва към Господа Иисуса Христа

“Господи Иисусе Христе, Сине Божий,

заради Твоята пречиста Майка, и по молитвите на Твоите безплътни ангели, на Твоя пророк, Предтеча и Кръстител, на богоречивите апостоли, на светлите и добропобедни мъченици, на преподобните и богоносни отци и на всички светии, избави ме от сегашното бесовско притеснение.

О, Господи мой и Творче, Който не искаш смъртта на грешния, но да се обърне и да бъде жив, дай на мене, нещастния и недостойния, да се обърна.

Изтръгни ме от устата на погубващия змей, зинал да ме погълне и свлече жив в ада.

О, Господи мой, утешение мое, Който заради мене, окаяния, се облече в тленна плът, изтръгни ме от окаяното ми положение и дай утеха на бедната ми душа. Насади в сърцето ми воля да изпълнявам Твоите заповеди, да изоставя лукавите дела и да получа Твоите блаженства, понеже на Тебе, Господи, се уповавам, спаси ме!

Амин.”

Молитва към Пресвета Богородица

“Добра Майко на благия Цар, пречиста и благословена Богородице, Марийо,

излей върху изтерзаната ми душа милостта на Твоя Син и наш Бог, и с Твоите молитви ме упъти към добри дела, за да прекарам останалото време от живота си без грях, и да намеря рая чрез Тебе, Богородице Дево, едничка чиста и благословена.

Амин.”

Молитва към Ангела-хранител (Ангела-пазител)

“Ангеле Христов,

мой свети пазителю и покровителю на душата и тялото ми, прости ми всичко, каквото днес съгреших, и ме избави от всяко лукаво дело на противния ми враг, та с никакъв грях да не прогневя моя Бог.

Но моли се за мене, грешния и недостоен раб, та да ме направиш достоен за благостта и милостта на Пресветата Троица, и на Майката на моя Господ Иисуса Христа, и на всички светии.

Амин.”

Кондак на Пресвета Богородица

“На Тебе, Богородице, поборнице войвода, ние, Твоите раби, след като се избавихме от злини, пеем победни и благодарствени песни. И понеже имаш непобедима сила, от всякакви беди ни освободи, та велегласно да Ти пеем: радвай се, Невесто Неневестна.

Амин.”

Към Пресвета Богородица:

“Преславна Приснодево, Майка на Христа Бога, принеси нашата молитва пред твоя Син и наш Бог, за да спаси чрез Тебе душите ни.

Амин.”

Песен на Пресвета Богородица

“Всичкото си упование на Тебе възлагам, Майко Божия, запази ме под Твоя покров.

Богородице Дево, не отхвърляй мене, грешния, който търси Твоята помощ и Твоето застъпничество. Понеже на Тебе се уповава душата ми, помилуй ме.

Амин.”

 

loading...

1 КОМЕНТАР

 1. Как може да вярвате на такива суеверия!
  Единствено и само от Бога зависи живота и съдбата ви !

  “И чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име, дадено на човеците, чрез което трябва да се спасим.” /Деяния 4:12/

  “Защото има само един Бог и един Посредник /ходатай/ между Бога и хората – Човекът Христос Исус.” /1Тимотей 2:5/

  Какво всъщност е посредник?! Посредникът е някой, който застава между две враждуващи страни, с цел да ги помири. В Библията, хората са описани като врагове на Бога. Ние сме в бунт против Твореца, отказвайки да се подчиним на Неговите Святи изисквания. Всеки от нас, избира да ходи в своите си пътища, нарушавайки изцяло Божият закон. Вследствие на това, върху нас идва Божият справедлив гняв. Бог е Свят и Праведен! За да се промени това отчайващо и катастрофално положение в което се намираме, е необходимо да бъдем помирени с Бога. И именно за да осъществи нашето помирение със Себе Си, Бог Отец изпрати Своя Син Исус Христос като посредник. Христос не носи нищо по малко в Себе Си, от Божественото величие и природата на Самият Бог. Той е Богът, въплътен в човешки образ. Бог, Който стана човек, заради теб и мен. Исус взе на себе си човешка природа и доброволно се покори на изискванията съществува съвършено съгласие, че Исус трябваше да дойде като наш Посредник. Като наш Изкупител! Като наш Заместник. Като наш Представител. Като наш Спасител!!! Още преди сътворението на света, Бог знаейки че човекът ще падне и ще повярва на лъжите на сатана, реши да ни изпрати Спасител, за да ни върне при Себе Си. При въплъщението Той прие човешка природа, защото само като човек, можеше да ни изкупи. Всеки от нас има в себе си, семето на първородният грях. Освен това, всички трябва да отговаряме и за собствените си грехове. Исус беше Единственият с безгрешно естество и Единственият не извършил никакъв грях. Като се подчини напълно, Христос удоволетвори съвършено изискванията на закона и извоюва за нас вечен живот. Той удоволетвори праведният гняв на Бога против греха и всичко това се случи на кръста. На кръста бе извършено нашето изкупление. На кръста Месия отиде вместо нас, плащайки цената и понасяйки наказанието което всеки от нас заслужаваше и трябваше да заплати.

  “Защото заплатата на греха е смърт, а Божият дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ” ни казва Божието Слово /Римляни 6:23/

  “Бог в Христос примири света със Себе Си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им..” се казва пък в /2Кор. 5:17/

  Чрез пролятата Си кръв на Голгота, Той положи началото на Нов Завет между нас и Бога. И Самият Той е нашият Първосвещеник в този Завет и Ходатай! Нашият застъпник! Той е и жертвеното агне, без недостатък…
  Ефективният посредник е способен и е в състояние да уреди мир между двете страни които са в конфликт и са се отчуждили една от друга. А със сигурност ние имахме нужда да се върнем при любящият Отец. Със сигурност бяхме отчуждени и закоравели, поради греховете си. Исус е Който направи пътя обратно, възможен. Исус е нашият съвършен Посредник!

  “И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашият Господ Исус Христос” ни казва Божието Слово.
  Единственият начин за нас да бъдем спасени, бе да ни освободи и спаси някой друг. Нуждаехме се от някой, който да посрещне изискванията на справедливостта – заемайки мястото ни в поемане на наказанието и плащането за нашите грехове. Исус Христос винаги е бил Единственият способен да извърши такава саможертва. Защо друг не би могъл да го направи?! Защото Единстен Той беше без грях и можеше да заеме нашето място. Защото всеки друг човек, който и да е той, трябваше да отговаря за собствените си грехове ако да речем се опита да направи нещо подобно. И именно поради факта, че Исус е нашият Единствен Ходатай и Единственият Който може да е Посредник между нас и Бога, всяка молитва в името на който и да е светец или дева Мария, или икона е идолопоклонство и тотално незачитане на Бог и Неговото Слово. На Неговият авторитет. Така както и молитвите към някой друг, освен към Всемогъщият Бог, са идолопоклонство и бунт!
  Но да се молим на хора или в името на хора, това е не само невежество и суеверие, но и бунт към начина установен от Твореца. Изземване функциите на Христос, като Единственият Посредник, делегирайки и натоварвайки друг с тях. Заобикаляйки тази най- важна роля и функция на Христос, преписвайки я на някой друг. Нямаме друг застъпник пред Отец, освен Исус. Не случайно молитвите към Отец, са в името на Исус!!! Това е единственият правилен начин за молитва!!! Поради Исус и поради това което Той направи на кръста за нас, имаме достъп до престола на благодатта, ни казва Божието Слово. Директен достъп. Чрез Святият Дух, имаме този директен достъп. Дори нямаме нужда от земен свещеник или посредник, който да ни представлява. Нито пък, от какъвто и да е медиатор. Всеки от нас има достъп до Бога, поради Исус. По всяко време и на всяко място. Всеки който е повярвал в Месия и е предал живота си на Него, има този достъп. И всеки който е решил да го направи, също. Единствено в името което е над всяко друго име, имаме този достъп, обаче!!! Достъп до Божият престол! Единствено и само Исус е Пътят и Истината и Живота!!! Той е Единствената Истинска Светлина, Той е и вратата.. Вратата към Божието вечно Царство. Което означава че няма алтернатива. Традицията няма да се съгласи, Божието Слово ще го потвърди.
  “Защото всичко е от Него, чрез Него и за Него. На Него да бъде слава завинаги. Амин.”

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Вашият коментар.
Вашето име

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.