НАП уведомява: Всички абитуриенти плащат сами своите здравни осигуровки до започване на работа или на следване

Моля споделете статията и я коментирайте! Благодарим!

Споделете, ако статията ви е харесала!

Учебните заведения би следвало да са уведомили своите абитуриенти, но ако не са, от НАП го направиха. Всички абитуриенти стават самоосигуряващи се лица, докато започнат да следват или да работят

Какво означава това?

НАП здравни осигуровки

НАП напомня за плащането на здравни осигуровки

Докато учениците учат, техните здравни осигуровки се поемат от учебното заведение.

След като завършат успешно своето средно образование, те стават самоосигуряващи се лица.

Дори и да станат студенти през месец септември или октомври на същата година, за летните месеци дължат здравни осигуровки.Изключение правят онези, които непосредствено след завършване ще започнат работа. Без значение дали е сезонна – в някое заведение, хотел, магазин или постоянна работа.

Но за целта трябва да имат сключен трудов или подписан граждански договор.

Ако работодателят не иска да им даде договор, въпреки разпоредбите на закона, те отново трябва сами да се осигуряват.

Каква е процедурата?

В офис на НАП трябва да попълните и да подадете декларация образец 7.

Може да я подадете по пощата с обратна разписка към плика.

Може да ползвате ПИК, ако имате издаден от приходната агенция.

Тази декларация се подава еднократно. Ако я подадете в офис на НАП, ще ви дадат входящ номер, който трябва да запазите. Както и обратната разписка.

Плащането на самите здравни осигуровки става до 25-то число на следващия месец.

За периода от 01 юли до 31 юли 2018 г. се плащат до 25-ти август.

Стойността е 20,40 лв. В офисите на НАП има банкови клонове. Там безработните лица не плащат такса за обслужване.

Трябва да попълните вносна бележка.

За целта се купуват химизирани от книжарница или се изтеглят от сайта на НАП.

След като внесете сумата в банковия клон, служителят поставя печат и ви връща екземпляр от вносната бележка.

Също ги събирате и ги пазите. При необходимост са доказателство, че сте си платили здравните осигуровки.

Ако пресрочите цитираното 25-то число, автоматично ви се начисляват лихви.

Ако не си внесете здравните осигуровки,ставате с прекъснати здравни вноски.

Няма да получите медицинско и дентално обслужване към здравната каса.

За студентите, които започват следване от 2018 г., здравните осигуровки се поемат от учебното заведение.

Ако през тази година не ви приемат да следвате и вие не започнете да работите по граждански или по трудов договор, трябва сами да продължите да си плащате здравните осигуровки.

 

loading...

Споделете, ако статията ви е харесала!

Моля споделете статията и я коментирайте! Благодарим

Няма коментари

Добавете коментар