огледала

Огледалата ни „заразяват” с чуждо нещастие!(Истина или мит е това)

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Огледалата са източник на беди Огледалата, особено старите, ни прехвърлят ... Продължете ›› →