Нов данък въвеждат през 2016 г.

1
216

Дали защото 2016 г. ще бъде високосна или по друга причина, но ще се наложи да плащаме още един данък след няколко месеца

Този път ще бъдат засегнати всички собственици на селски градини и малки ниви.

Това е заложено в поправките в ЗМДТ – Закона за местните данъци и такси по искане на МФ – Министерство на финансите.

Към 2015 г. собствениците на къщи и градини по селата заплащаха само данък сгради.

За прилежащите към къщите парцели, градини и малки ниви не бяха облагани с налог.През 2016 г. на същите тези площи ще бъде начислен данък и собствениците ще трябва да го внесат в държавната хазна.

Няма да се плаща данък за онези земи, регистрирани по  Закона за собствеността и ползването на земеделските земи – земеделските земи, които се намират извън границите на населените места – на полето.

Ако в рамките на селото имате парцел, малка нива или друга земя, на която отглеждате зеленчуци, плодове или люцерна, ще трябва да заплатите данък.

Ако имате ниви и парцели извън пределите на селото, често включени в кооперациите – няма да плащате данък.

Добрата новина е, че притежателите на гори няма да бъдат облагани с данък, писаха в agronovinite.com.

danak
Въвеждан нов данък за земите и градините от 2016 г.

Така изглеждат предложените промени от Министерството на финансите:

§ 15. В Закона за местните данъци и такси се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 10:

а) алинея 1 се изменя така:
„(1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания – урбанизираните територии. Облагат се с данък и поземлените имоти и земеделски земи извън строителните граници на населените места, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.

б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Не се облагат с данък земеделските земи извън строителните граници – урбанизираните територии, които имат характера на такива и са регистрирани по смисъла на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, както и горите, с изключение на застроените земи – за действително застроената площ и прилежащия й терен.

2. В чл. 24 се създава ал. 7:

„(7) Освобождаването от данък по ал. 1, т. 18 и т. 19 не се прилага в случаите, в които сградата е получила сертификат с клас на енергопотребление в резултат на предприети мерки за енергийна ефективност, финансирани с публични средства.

 

сподели бутон

loading...

1 КОМЕНТАР

  1. Тогава нека тези земи бъдат със статут на градски части щом ще им се иска данък.Нека държавата да даде нещо и тя а не само да иска!

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Вашият коментар.
Вашето име

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.