Лошо ЦКР: Какво означава и как влияе на тегленето на кредит?

0
606

Лошо ЦКР: Какво означава и как влияе на тегленето на кредит?

 

Кредитните изисквания обикновено са ясно представени от банките и фирмите за бързи кредити. Всеки може сам да разбере дали отговаря на точните изисквания за даден тип кредит или не. Въпреки това обаче, има хора, които отговарят на всичко, но не биват одобрени за кредит.
Защо се получава така? Една от възможните причини е лоша кредитна история или лошо ЦКР (Централен Кредитен Регистър). Решихме да ви запознаем по-подробно с това понятие, защото всеки който кандидатства за заем бива подложен на тази справка.

Какво стои зад съкращението ЦКР?

Централният кредитен регистър е мястото където се отбелязват лошите платци. По този начин финансовите институции, които предлагат кредитни продукти, включително бързи кредити, могат да разберат, колко сигурни са техните клиенти и дали са финансово отговорни. Лошо ЦКР означава, че клиентът е забавял редовно плащания, пропускал ги е или има неплатени вноски към настоящия момент. Тази проверка е необходима, за да се намали процентът на невърнатите кредити, колкото е възможно повече.

Мога ли сам да си проверя ЦКР?

krediti

Всички физически лица имат право да подадат писмено заявление за справка от БНБ и да им се предостави в определен срок извадка с техните данни, банковите институции, които са подали информация за тях, текущите им кредити и забавяния, ако има такива. За тази услуга се заплаща такса, чиято големина зависи от срока за получаване на справката. Физическите лица, които искат да получат тази извадка, трябва да притежават документ за самоличност, както и да попълнят заявление. Ако лицето е юридическо, също е възможно да подаде заявление, но и валидно  удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ/ЕИК/ПИК.Таксите се плащат преди да се подадат заявленията и се прибавя платежното към нужните документи. Като за физически лица за период до 14 дни справката е безплатна. За юридически и за физически лица в срок до седмица, таксата която се дължи е 2 лв., до 24 часа е 10 лв., а до 4 часа е 20 лв.
Номер на сметката на БНБ:
IBAN: BG40BNBG9661 1000 0661 23
BIC: BNBGBGSD

Документите могат да се пратят на адрес:
Българска народна банка,
Централен кредитен регистър,
пл. „Княз Александър I” № 1,
1000 София.

За съжаление, документи могат да се подават само лично и по пощата, но не и онлайн.

Когато финансова институция проверява ЦКР на клиент, какво получава като информация?

БНБ изпраща информация относно всички кредити и заеми, които лицето има към този момент, като ги разделя на банки и на кредитни институции, но не предоставя имената им. Тази справка се предоставя за последния отчетен месец. Отделно има информация дали кредитите са пресрочени и в какъв период – от 1 до 30 дни или от 31 до 60 дни. Разделя ги по срока, който остават до падежа, както и по периода за който е договорен кредита.

БНБ изпраща информация, не само за сегашния момент, ами и за миналите периоди. Ограничението за изминали месеци е 60 на брой. Тоест, всички данни преди последните 5 години не се пазят и се заличават. Миналите задължения се описват само ако не са били изплащани редовно, като се отбелязва в какъв срок са били погасени – от 1 до 30 дни или от 31 до 60 дни.

Отделно от това БНБ предоставя наличната информация и за одобрения за нови кредити, които са направени след отчетния период от последния месец. Тук се предоставя информация само за големината на сумата и вида на финансовата институция – банка или кредитна институция.

Какво става, ако информацията в ЦКР е грешна?

кредити

Винаги може да станат грешки и ако физическото или юридическото лице разберат за нея, е нужна корекция. Корекцията се инициира от самото лице, като то трябва да изпрати заявление до финансовата институция допуснала грешката и те са длъжни в 7 дневен срок да разгледат ситуацията и да коригират грешката, като подадат новите данни пред Централния кредитен регистър. БНБ няма правото самостоятелно да извършва промени на данните.

Какво е важно да се знае за ЦКР?

Централният кредитен регистър е база от данни, които са точно и ясно определени. В този регистър не се записват причините за забавените плащания, колкото и значими да са те. Когато дадено лице е с лошо ЦКР, тогава то има вариант да кандидатства за кредит от фирма за бързи кредити. Банките отказват кредити на клиенти с лошо ЦКР, независимо дали става въпрос за данни от преди 4 години или само една година. Бързите кредити от своя страна, предлагат добри кредитни условия с ниски такси и бързо одобрение. Повечето от тях дават възможност на своите клиенти да кандидатстват онлайн. В комбинация, лесното кандидатстване и гъвкавите планове за връщане на кредита, превръщат спешните заеми в една добра опция.

loading...

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Вашият коментар.
Вашето име

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.